İNŞAAT TEMİZLİĞİ

İnşaat ve tadilat çalışmaları sonucu ortaya çıkan inşaat atıkları ve molozların kaldırılması ve taşınması çalışmalarını kısa sürede tamamlayarakiş ve zaman kayıplarını önlüyoruz.

İnşaat sonrası temizlik kapsamında;
- Atık ve molozların toplanması
- Atık ve molozların taşınması
- Alanın kaba ve ince temizliğinin yapılması hizmetlerini vermekteyiz.